Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A DOMBÓ-COOP Zrt. a www.komfortuzlethaz.hu weboldal üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy regisztráló illetve a vásárló, személyes adataikat megadó vendégeink már a regisztrálás és vásárlás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy Társaságunk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz Társaságunk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk az info@komfortuzlehaz.hu címre. Társaságunk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”).

Az Ön által megadott adatokat a Dombó-Coop Zrt. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.

Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Dombó-Coop Zrt.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Társaságunk adatai, elérhetőségei a következők:

Név: DOMBÓ-COOP Zrt.. (továbbiakban Adatkezelő)

Székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.

Cégjegyzékszám: 17-10-011228

Adószám: 12642416-2-17

Telefonszám: +36 74 466733

E-mail: dombocoop@dombocoop.hu;

info@komfortuzlehaz.hu

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu


 

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Dombó-Coop Zrt. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.komfortuzlethaz.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Tilos a tőlünk származó információk, cikkek árusítása; bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a www.komfortuzlethaz.hu oldalon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.